Все буде Україна!

Урок №42. Арифметичні оператори

  Юрій  | 

  Оновл. 4 Вер 2021  | 

 1588

На цьому уроці ми поговоримо про арифметичні оператори в мові С++.

Унарні арифметичні оператори

Унарні оператори — це ті, які застосовуються тільки до одного операнду. Існують два унарних арифметичних оператори: плюс (+) і мінус (-).

Оператор Символ Приклад Операція
Унарний плюс + +x Значення x
Унарний мінус −x Від’ємне значення x

Унарний оператор плюс повертає значення операнда. Іншими словами, +5 = 5, +х = х. Унарний плюс вам, швидше за все, не доведеться використовувати. Його здебільшого додали в якості симетрії з унарним оператором мінус. Унарний оператор мінус повертає операнд, помножений на -1. Наприклад, якщо х = 5, то −х = −5.

Обидва цих оператори потрібно розміщувати безпосередньо перед самим операндом, без пробілу (−x, а не − x).

Не слід плутати унарний оператор мінус з бінарним оператором віднімання, хоч вони і використовують один і той же символ. Наприклад, у виразі х = 5 − −3;, перший мінус — це оператор віднімання, а другий — це унарний мінус.

Бінарні арифметичні оператори

Бінарні оператори — це оператори, які застосовуються до двох операндів (зліва і справа). Існує 5 бінарних операторів.

Оператор Символ Приклад Операція
Додавання + x + y x плюс y
Віднімання x − y x мінус y
Множення * x * y x помножити на y
Ділення / x / y x поділити на y
Ділення з остачею % x % y Остача від ділення x на y

Оператори додавання, віднімання і множення працюють так само, як і в звичайній математиці. А ось ділення і ділення з остачею розглянемо детально.

Ділення цілих чисел і чисел типу з плаваючою крапкою

Оператор ділення має два режими. Якщо обидва операнди є цілими числами, то оператор виконує цілочисельне ділення, тобто будь-який дріб (більше/менше) відкидається і повертається ціле значення без округлення, наприклад, 7 / 4 = 1.

Якщо один або обидва операнди типу з плаваючою крапкою, то тоді виконуватиметься ділення типу з плаваючою крапкою. Тут вже дріб присутній. Наприклад, 7.0 / 3 = 2.333, 7 / 3.0 = 2.333 чи 7.0 / 3.0 = 2.333 генерують один і той же результат.

Спроби виконати ділення на 0 (або на 0.0) стануть причиною збою в вашій програмі, це правило не слід забувати!

Використання оператора static_cast в операціях ділення

На уроці про символьний тип даних char ми вже використовували оператор static_cast для виведення ASCII-символів у вигляді цілих чисел.

Аналогічно, ми можемо використовувати оператор static_cast для конвертації цілого числа в число типу з плаваючою крапкою. Таким чином, замість цілочисельного ділення виконається ділення типу з плаваючою крапкою, наприклад:

Результат виконання програми:

int / int = 1
double / int = 1.75
int / double = 1.75
double / double = 1.75

Ділення з остачею

Оператор ділення з остачею (%) працює тільки з цілочисельними операндами і повертає залишок після цілочисельного ділення, наприклад:

   Приклад №1: 7 / 4 = 1 з остачею 3, таким чином, 7 % 4 = 3.

   Приклад №2: 25 / 7 = 3 з остачею 4, таким чином, 25 % 7 = 4. Залишок становить не дріб, а ціле число.

   Приклад №3: 36 % 5 = 7 з остачею 1. В числі 36 тільки 35 ділиться на 5 без залишку, тому 36 − 35 = 1, 1 — це остача і результат.

Даний оператор найчастіше використовують для перевірки ділення без остачі одних чисел на інші. Якщо х % у == 0, то х ділиться на у без остачі.

Наприклад, ми хочемо написати програму, яка виводить числа від 1 до 100 по 20 значень в кожному рядку. Ми можемо використати оператор ділення з остачею для створення розриву рядків. Хоча ми ще не розглядали цикл while, в наступній програмі все максимально просто і зрозуміло:

Результат виконання програми:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Про while ми ще поговоримо на відповідному уроці.

Від’ємні числа в операціях ділення до C++11

До C++11, якщо будь-який з операндів цілочисельного ділення є від’ємним, то компілятор округлює результат самостійно! Наприклад, результатом −5 / 2 може бути або −3, або −2. Однак більшість сучасних компіляторів округлюють числа в бік нуля (наприклад, в −5 / 2 результатом буде −2). У специфікації C++11 визначили, що компілятор повинен завжди округляти до нуля (або, простіше кажучи, відкидати дріб).

Також до C++11, якщо один з операндів оператора ділення з остачею є від’ємним, то результати можуть бути як додатними, так і від’ємними! Наприклад, результатом −5 % 2 може бути як 1, так і −1. У специфікації C++11 вирішили зробити так, щоб результат операції a % b був того ж знаку, що і значення а.

Арифметичні оператори присвоювання

Оператор Символ Приклад Операція
Присвоювання = x = y Присвоюємо значення y змінній x
Додавання з присвоюванням += x += y Додаємо y до x
Віднімання з присвоюванням −= x −= y Віднімаємо y від x
Множення з присвоюванням *= x *= y Множимо x на y
Ділення з присвоюванням /= x /= y Ділимо x на y
Ділення з остачею і з присвоюванням %= x %= y Присвоюємо остачу від ділення x на y змінній x

До цього моменту, коли нам потрібно було додати число 5 до певної змінної, ми робили наступне:

Це працює, але потрібно два оператори для виконання.

Оскільки стейтменти типу х = х + 5 є дуже поширеними, то C++ надає 5 арифметичних операторів присвоювання для нашої зручності. Замість х = х + 5, ми можемо записати:

А замість наступного:

Ми можемо записати:

Де оператор піднесення до степеню?

У мові C++ замість оператора піднесення до степеню є функція pow(), яка знаходиться в заголовку cmath. pow(base, exponent) еквівалентно baseexponent. Варто відзначити, що параметри pow() є типу double, тому ви можете використовувати не тільки цілі числа, а й дробові, наприклад:

Тест

Завдання №1

Обчисліть результат наступного виразу: 6 + 5 * 4 % 3.

Відповідь №1

Оскільки оператори * і % мають більш високий пріоритет, ніж оператор +, то оператор + виконуватиметься останнім. Ми можемо переписати наш вираз наступним чином: 6 + (5 * 4 % 3). Оператори * і % мають однаковий пріоритет, але їх асоціативність зліва направо, тому лівий оператор буде виконуватися першим. Отримуємо: 6 + ((5 * 4) % 3).

6 + ((5 * 4) % 3) = 6 + (20 % 3) = 6 + 2 = 8

Відповідь: 8.

Завдання №2

Напишіть програму, яка просить користувача ввести ціле число, а потім повідомляє, чи є його число парним чи непарним. Напишіть функцію isEven(), яка повертає true, якщо ціле число є парним. Використовуйте оператор ділення з остачею, щоб визначити парність числа.

Підказка: Використовуйте розгалуження if і оператор рівності (==).

Відповідь №2

Можливо, ви хотіли написати або написали функцію isEven() наступним чином:

Хоча цей спосіб робочий, але він складніший. Подивимося, як його можна спростити. По-перше, давайте “витягнемо” умову if і присвоїмо її окремій змінній типу bool:

У вищенаведеному коді, якщо isEven є true, то повертаємо true, в іншому випадку (якщо isEven є false) повертаємо false. Ми ж можемо відразу повертати isEven:

Оскільки змінна isEven використовується тільки один раз, то ми можемо взагалі її видалити:

Оцінити статтю:

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (11 оцінок, середня: 5,00 з 5)
Loading...

Залишити відповідь

Ваш E-mail не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *