Все буде Україна!

Урок №72. Цикл for

  Юрій  | 

  Оновл. 22 Сер 2021  | 

 805

Безумовно, найбільш використовуваним циклом в мові C++ є цикл for.

Цикл for

Цикл for в мові С++ ідеальний, коли наперед відома необхідна кількість ітерацій. Виглядає він наступним чином:

for (оголошення змінних; умова; інкремент/декремент лічильника)
    тіло циклу;

Або, конвертуючи for в еквівалентний цикл while:

{ // зверніть увагу, що цикл знаходиться в блоці
    оголошення змінних;
    while (умова)
    {
       тіло циклу;
       інкремент/декремент лічильника;
    }
} // змінні, оголошені всередині циклу, виходять з області видимості тут

Змінні, визначені всередині циклу for, мають спеціальний тип області видимості: область видимості циклу. Такі змінні існують тільки всередині циклу і недоступні за його межами.

Виконання циклу for

Цикл for в мові C++ виконується в 3 кроки:

   Крок №1: Оголошення змінних. Як правило, тут виконується визначення та ініціалізація лічильників циклу, а точніше — одного лічильника циклу. Ця частина виконується тільки один раз, коли цикл виконується вперше.

   Крок №2: Умова. Якщо вона дорівнює false, то цикл негайно завершує своє виконання. Якщо ж умова дорівнює true, то виконується тіло циклу.

   Крок №3: Інкремент/декремент лічильника циклу. Змінна збільшується або зменшується на одиницю. Після цього цикл повертається до кроку №2.

Розглянемо приклад циклу for і розберемося детально, як він працює:

Спочатку ми оголошуємо змінну count і присвоюємо їй значення 0. Далі виконується умова count < 10, а оскільки count дорівнює 0, то умова 0 < 10 має значення true. Отже, виконається тіло циклу, в якому ми виводимо в консоль змінну count (тобто 0).

Потім виконається вираз ++count, тобто інкремент змінної. Потім цикл знову повертається до перевірки умови. Умова 1 < 10 має значення true, тому тіло циклу виконається знову. Виводиться 1, а змінна count збільшується вже до значення 2. Умова 2 < 10 є істинною, тому виводиться 2, а count збільшується до 3 і так далі.

В кінці, count збільшується до 10, а умова 10 < 10 є хибною, і цикл завершується. Отже, результат виконання програми:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цикли for можуть бути трохи важкими для початківців, однак досвідчені програмісти їх люблять, тому що ці цикли дуже компактні та зручні. Наприклад, давайте перетворимо вищенаведений цикл for в еквівалентний цикл while:

Зверніть увагу, що зовнішні фігурні дужки тут необхідні, так як змінна count виходить з області видимості при завершенні циклу.

Ще приклади циклів for

Давайте напишемо функцію обчислення значень в степені n, використовуючи цикл for:

Функція повертає значення base^exponent (число в степені n). base — це число, яке потрібно піднести до степеню, а exponent — це степінь, до якого потрібно піднести base.

   Якщо експонент дорівнює 0, то цикл for виконується 0 разів, і функція повертає 1.

   Якщо експонент дорівнює 1, то цикл for виконується 1 раз, і функція повертає 1 * base.

   Якщо експонент дорівнює 2, то цикл for виконується 2 рази, і функція повертає 1 * base * base.

Хоча в більшості циклів використовується інкремент лічильника, ми також можемо використовувати і декремент лічильника:

Результат:

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Також з кожною новою ітерацією ми можемо збільшувати або зменшувати значення лічильника більше, ніж на одиницю:

Результат:

9 7 5 3 1

Помилка неврахованої одиниці

Однією з найчастіших проблем з якою стикаються початківці в циклах for (а також і в інших типах циклів) є помилка неврахованої одиниці. Вона виникає, коли цикл повторюється на 1 раз більше або на 1 раз менше від потрібної кількості ітерацій. Це зазвичай відбувається через те, що в умові використовується некоректний оператор порівняння (наприклад, > замість >= або навпаки). Як правило, ці помилки важко відстежити, тому що компілятор не скаржитиметься на них і програма працюватиме нормально, але її результати будуть неправильні.

При написанні циклів for пам’ятайте, що цикл виконуватиметься до тих пір, поки умова є істинною. Рекомендується тестувати цикли, використовуючи різні значення для перевірки працездатності циклу. Хорошою практикою є перевірка циклів за допомогою вхідних даних (чисел, символів та іншого), які змушують цикл виконатися 0, 1 і 2 рази. Якщо цикл працює справно, значить все ОК.

Правило: Тестуйте свої цикли, використовуючи вхідні дані, які змушують цикл виконатися 0, 1 і 2 рази.

Пропущені вирази в циклі

Також в циклах можна пропускати один або відразу всі вирази. Наприклад:

Результат:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ініціалізацію лічильника ми прописали поза тілом циклу, а інкремент лічильника — всередині тіла циклу. У самому операторі for ми вказали лише умову. Іноді бувають випадки, коли не потрібно оголошувати лічильник циклу (тому що у нас вже є один) або збільшувати його (так як ми збільшуємо його якимось іншим способом).

Хоча це і не часто можна спостерігати, але в операторі for можна взагалі нічого не вказувати. Варто зазначити, що подібне призведе до нескінченного циклу:

for (;;)
    тіло циклу;

Вищенаведений приклад еквівалентний наступному:

while (true)
    тіло циклу;

Оголошення змінних в циклі for

Хоча в циклах for зазвичай використовується тільки один лічильник, іноді можуть виникати ситуації, коли потрібно працювати відразу з декількома змінними. Для цього використовується оператор Кома. Наприклад:

Цей цикл присвоює значення двом раніше оголошеним змінним: aaa = 0 і bbb = 9. Тільки з кожною ітерацією змінна aaa збільшується на одиницю, а змінна bbb — зменшується на одиницю.

Результат виконання програми:

0 9
1 8
2 7
3 6
4 5
5 4
6 3
7 2
8 1
9 0

Примітка: Вищенаведений цикл можна переписати наступним чином:

В такому випадку кома в оголошенні змінних є частиною синтаксису, а не використанням оператора Кома. Але ефект ідентичний.

Використання циклів for в старих версіях С++

У старих версіях мови C++ змінні, оголошені в циклі for, не знищувалися при завершенні цього циклу. Тобто у вас могло вийти щось на кшталт такого:

Пізніше це було заборонено, але ви все ще можете побачити подібне в старому коді.

Вкладені цикли for

Подібно іншим типам циклів, одні цикли for можуть бути вкладені в інші цикли for, що ви і можете побачити в наступному прикладі:

З однією ітерацією зовнішнього циклу виконується три ітерації внутрішнього циклу. Відповідно, результат виконання програми:

a012
b012
c012
d012
e012

Висновки

Цикли for є найбільш часто використовуваними циклами в мові C++. Незважаючи на те, що їх синтаксис, як правило, трохи заплутує початківців, ви дуже скоро до нього звикнете і відчуєте всю міць і зручність цих циклів.

Тест

Завдання №1

Напишіть цикл for, який виводить кожне парне число в діапазоні від 0 до 20.

Відповідь №1

Завдання №2

Напишіть функцію sumTo(), яка приймає цілочисельний параметр з ім’ям value і повертає суму всіх чисел від 1 до значення value.

Наприклад, якщо значенням value є 5, то sumTo(5) повинен повернути 15, виходячи з 1 + 2 + 3 + 4 + 5.

Підказка: Використовуйте змінну поза тілом циклу для зберігання суми чисел, як в прикладі з функцією pow() в підрозділі “Ще приклади циклів for”.

Відповідь №2

Завдання №3

Що не так з наступним циклом?

Відповідь №3

Цей цикл for виконується до тих пір, поки count >= 0. Іншими словами, він працює до тих пір, поки змінна count не стане від’ємним числом. Однак, оскільки count є типу unsigned, то ця змінна ніколи не зможе бути від’ємною. Отже, цей цикл нескінченний! Як правило, рекомендується уникати використання типів unsigned в циклі, якщо на це немає вагомих причин.

Оцінити статтю:

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (12 оцінок, середня: 4,92 з 5)
Loading...

Залишити відповідь

Ваш E-mail не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *