Все буде Україна!

Урок №113. Рекурсія і Числа Фібоначчі

  Юрій  | 

  Оновл. 28 Сер 2021  | 

 738

На цьому уроці ми розглянемо, що таке рекурсія в мові C++ та навіщо її використовувати, а також послідовність Фібоначчі і факторіал цілого числа.

Рекурсія

Рекурсивна функція (або просто “рекурсія”) в мові C++ — це функція, яка викликає саму себе. Наприклад:

При виклику функції countOut(4) на екран виведеться push 4, а потім буде виклик countOut(3). countOut(3) виведе push 3 і викличе countOut(2). Послідовність виклику countOut(n) інших функцій countOut(n-1) повторюється нескінченну кількість разів (аналог нескінченного циклу). Спробуйте запустити у себе.

На уроці про стек і купу в С++ ми дізналися, що при кожному виклику функції, певні дані поміщаються в стек викликів. Оскільки функція countOut() ніколи нічого не повертає (вона просто знову викликає countOut()), то дані цієї функції ніколи не витягуються зі стеку! Отже, в якийсь момент пам’ять стеку закінчиться і відбудеться переповнення стеку.

Умова завершення рекурсії

Рекурсивні виклики функцій працюють точно так же, як і звичайні виклики функцій. Однак, програма, наведена вище, ілюструє найбільш важливу відмінність простих функцій від рекурсивних: ви повинні вказати умову завершення рекурсії, в протилежному випадку — функція виконуватиметься нескінченну кількість разів (фактично до тих пір, поки не закінчиться пам’ять в стеці викликів).

Умова завершення рекурсії — це умова, при якій рекурсивна функція перестане викликати саму себе. В цій умові зазвичай використовується оператор if.

Ось приклад функції, наведеної вище, але вже з умовою завершення рекурсії (і ще з одним додатковим виводом тексту на екран):

Коли ми запустимо цю програму, то countOut() почне виводити:

push 4
push 3
push 2
push 1

Якщо зараз подивитися на стек викликів, то побачимо наступне:

countOut(1)
countOut(2)
countOut(3)
countOut(4)
main()

Через умову завершення, countOut(1) не викличе countOut(0): умова if не виконається, і виведеться pop 1 і countOut(1) завершить своє виконання. На цьому етапі countOut(1) витягується зі стеку, і керування повертається до countOut(2). countOut(2) відновлює виконання в точці після виклику countOut(1), і тому виведеться pop 2, а потім countOut(2) завершиться. Рекурсивні виклики функцій countOut() поступово витягуються зі стеку до тих пір, поки не будуть видалені всі екземпляри countOut().

Таким чином, результат виконання програми, наведеної вище:

push 4
push 3
push 2
push 1
pop 1
pop 2
pop 3
pop 4

Варто відзначити, що push виводиться в порядку спадання, а pop — в порядку зростання. Справа в тому, що push виводиться до виклику рекурсивної функції, а pop виконується (виводиться) після виклику рекурсивної функції, коли всі екземпляри countOut() витягуються зі стеку (це відбувається в порядку, зворотному тому, в якому ці екземпляри були додані в стек).

Тепер, коли ми поговорили про основний механізм виклику рекурсивних функцій, давайте поглянемо на інший тип рекурсії, який більш поширений:

Виявити рекурсію з першого погляду на код не так вже й легко. Кращим варіантом буде подивитися, що станеться при виклику рекурсивної функції з певним значенням. Наприклад, подивимося, що станеться при виклику вищенаведеної функції з value = 4:

sumCount(4). 4 > 1, тому повертається sumCount(3) + 4
sumCount(3). 3 > 1, тому повертається sumCount(2) + 3
sumCount(2). 2 > 1, тому повертається sumCount(1) + 2
sumCount(1). 1 = 1, тому повертається 1. Це умова завершення рекурсії

Тепер подивимося на стек викликів:

sumCount(1) повертає 1
sumCount(2) повертає sumCount(1) + 2, тобто 1 + 2 = 3
sumCount(3) повертає sumCount(2) + 3, тобто 3 + 3 = 6
sumCount(4) повертає sumCount(3) + 4, тобто 6 + 4 = 10

На цьому етапі вже легше побачити, що ми просто додаємо числа між 1 і значенням, яке надав caller. На практиці рекомендується вказувати коментарі біля рекурсивних функцій, щоб полегшити життя не тільки собі, але, можливо, і іншим людям, які переглядатимуть ваш код.

Рекурсивні алгоритми

Рекурсивні функції зазвичай вирішують проблему, спочатку знайшовши рішення для підмножин проблеми (рекурсивно), а потім модифікуючи це «підрішення», щоб дістатися вже до вірного рішення. У вищенаведеному прикладі, алгоритм sumCount(value) спочатку вирішує sumCount(value-1), а потім додає значення value, щоб знайти рішення для sumCount(value).

У багатьох рекурсивних алгоритмах деякі дані вводу видають передбачувані дані виводу. Наприклад, sumCount(1) має передбачуваний вивід 1 (ви можете легко це обчислити і перевірити самостійно). Випадок, коли алгоритм при певних даних вводу видає передбачувані дані виводу, називається базовим випадком. Базові випадки виконуються як умови для завершення виконання алгоритму. Їх часто можна ідентифікувати, розглядаючи результати виводу для наступних значень вводу: 0, 1, «» або null.

Числа Фібоначчі

Одним з найбільш відомих математичних рекурсивних алгоритмів є послідовність Фібоначчі. Послідовність Фібоначчі можна побачити навіть в природі: розгалуження дерев, спіраль мушлі, плоди ананасу тощо.

Спіраль Фібоначчі виглядає наступним чином:

Кожне з чисел Фібоначчі — це довжина горизонтальної сторони квадрата, в якій знаходиться дане число. Математично числа Фібоначчі визначаються наступним чином:

F(n) = 0, якщо n = 0
1, якщо n = 1
f(n-1) + f(n-2), якщо n > 1

Отже, досить просто написати рекурсивну функцію для обчислення n-го числа Фібоначчі:

Результат виконання програми:

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144

Помітили? Це ті ж числа, що і в спіралі Фібоначчі.

Рекурсія vs. Ітерації

Найбільш популярне питання, яке задають про рекурсивні функції: «Навіщо використовувати рекурсивну функцію, якщо завдання можна виконати і за допомогою ітерацій (використовуючи цикл for чи цикл while)?». Виявляється, ви завжди можете вирішити рекурсивну проблему ітеративно. Однак, для нетривіальних випадків, рекурсивна версія часто буває набагато простіша як для написання, так і для читання. Наприклад, функцію обчислення n-го числа Фібоначчі можна написати і за допомогою ітерацій, але це складніше! (Спробуйте!)

Ітеративні функції (ті, які використовують цикли for або while) майже завжди більш ефективні, ніж їх рекурсивні аналоги. Це пов’язано з тим, що кожен раз, при виконанні функції, витрачається певна кількість ресурсів на додання і витягування фреймів зі стеку. Ітеративні функції витрачають набагато менше цих ресурсів.

Це не означає, що ітеративні функції завжди є кращим варіантом. Іноді рекурсивна реалізація може бути чистішою і простішою, а деякі додаткові витрати можуть бути більш ніж виправдані, звівши до мінімуму труднощі при майбутній підтримці коду, особливо, якщо алгоритм не вимагає занадто багато часу для пошуку рішення.

Загалом, рекурсія є хорошим вибором, якщо виконується більшість з наступних тверджень:

   рекурсивний код набагато простіше реалізувати;

   глибина рекурсії може бути обмежена;

   ітеративна версія алгоритму вимагає управління стеком даних;

   це не критична частина коду, яка напряму впливає на продуктивність програми.

Порада: Якщо рекурсивний алгоритм простіше реалізувати, то є сенс почати з рекурсії, а потім вже оптимізувати код в ітеративний алгоритм.

Правило: Рекомендується використовувати ітерацію замість рекурсії в тих випадках, коли це дійсно практичніше.

Тест

Завдання №1

Факторіал цілого числа N визначається як добуток всіх послідовних чисел від 1 до N (0! = 1). Напишіть рекурсивну функцію factorial(), яка повертає факторіал вводу. Протестуйте її за допомогою перших 8 чисел.

Підказка: Пам’ятайте, що x * y = y * x, тому добуток всіх чисел від 1 до N — це те ж саме, що і добуток всіх чисел від N до 1.

Відповідь №1

Завдання №2

Напишіть рекурсивну функцію, яка приймає ціле число в якості вхідних даних і повертає суму всіх чисел цього значення (наприклад, 482 = 4 + 8 + 2 = 14). Протестуйте вашу програму, використовуючи число 83569 (результатом повинно бути 31).

Відповідь №2

Завдання №3

Це вже трохи складніше. Напишіть програму, яка просить користувача ввести ціле число, а потім використовує рекурсивну функцію для виводу бінарного представлення цього числа (див. урок №47). Припускається, що число, яке введе користувач, буде додатним.

Підказка: Використовуючи спосіб №1 для конвертації чисел з десяткової системи в двійкову, вам потрібно буде виводити біти «знизу вгору» (тобто в зворотному порядку), для цього ваш стейтмент виводу повинен знаходитися після виклику рекурсії.

Відповідь №3

Завдання №4

Використовуючи програму з завдання №3, опрацюйте випадок, коли користувач ввів 0 або від’ємне число, наприклад:

Enter an integer: -14
11111111111111111111111111110010

Підказка: Ви можете конвертувати від’ємне ціле число в додатне, використовуючи оператор static_cast для конвертації в unsigned int.

Відповідь №4

Оцінити статтю:

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (10 оцінок, середня: 5,00 з 5)
Loading...

Залишити відповідь

Ваш E-mail не буде опублікований. Обов'язкові поля відмічені *